Tekst

Taal geeft vorm, volgt regels en kleurt tegelijk buiten de lijntjes.

Binnen de uitgeverij van de studio vormen taal en tekst de basis van het denken. Door middel van taal belichten we andere kunstvormen en doen we onderzoek, maar daarnaast bevragen we ook de woorden zelf – hoe ze werken, welke rollen ze kunnen spelen, hoe ze bewegen en betekenen.

De boekencatalogus (in wording) van Studio Stekt is dan ook een eclectisch geheel: van dichtbundel en roman tot wetenschappelijke tekst, van boek over kunst tot artistiek experiment in boekvorm en alles daar tussenin; alle manieren van tekstueel denken en onderzoeken krijgen de ruimte.

In de boeken die Studio Stekt publiceert staat daarom interdisciplinariteit voorop en vormen experiment, connectie en diepgang de basis.

Duurzaamheid is daarbij van essentieel belang: zowel in de productie van de boeken, als in de ideeën en mensen die daaraan ten grondslag liggen. Mensen, ideeën en boeken krijgen de ruimte en de tijd om te groeien.

Dit heeft als gevolg dat de schaal waarop de uitgeverij werkt klein is en blijft en dat het tempo waarop boeken worden uitgebracht laag is – je zult hier geen fast fashion vinden; kwaliteit staat altijd boven kwantiteit. Ook in de keuzes met betrekking tot samenwerkingen, verkoop en marketing staan duurzaamheid en natuurlijke groei voorop.

 

Heb jij een idee dat je tot boek wilt laten uitgroeien of heb je zelfs al een heel manuscript op de plank liggen waarvan je denkt dat het goed past bij Studio Stekt, stuur dan een bericht met een heldere introductie van jezelf en je idee naar jessie@stekt.eu