Kunst

Binnen de kunstgalerie en het productiehuis  van Studio Stekt vormt artisticiteit de basis van het denken. Door middel van kunst belichten we andere vormen van denken en doen we onderzoek, maar daarnaast bevragen we ook de kunst zelf – hoe ze werkt, welke rollen ze kan spelen, hoe ze beweegt en betekent.

Studio Stekt biedt autonome kunstenaars een podium voor het verkopen van hun werk in de (voorlopig enkel) online galerie. Daarnaast functioneert de studio ook als productiehuis voor kunstenaars waarbij dramaturgie en productie(begeleiding) tot de mogelijkheden behoort. Ook organiseren de kunstgalerie en het productiehuis van Studio Stekt tentoonstellingen en voorstellingen.

De kunstcatalogus (in wording) van Studio Stekt is dan ook een eclectisch geheel: fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, grafisch werk, geluidswerken, muziek, performance, film, dans, en zo verder – alle manieren van artistiek denken en onderzoeken krijgen de ruimte voor groei en reflectie.

Centraal hierin staan zowel de verbindende als de revolutionaire kwaliteit van kunst: over afstand en tijd, dwars door grenzen en scheidslijnen experimenteren we met denken. Internationale, inclusieve en interdisciplinaire projecten worden daarom expliciet aangemoedigd.

Duurzaamheid is hierbij van essentieel belang: zowel in de productie van de kunstwerken, als in de ideeën en mensen die daaraan ten grondslag liggen. Maakprocessen worden gevoed met tijd, ruimte, reflectie en een achterban waarbij open communicatie, diversiteit en veiligheid centraal staan. Bij het maken wordt er daarnaast ruime aandacht besteed aan de duurzaamheid van processen en materialen.

Deze focus op duurzaamheid heeft onder andere als gevolg dat de schaal waarop de galerie en het productiehuis werken klein is en blijft. Ook in de keuzes met betrekking tot samenwerkingen, verkoop en marketing staan duurzaamheid en natuurlijke groei voorop.

 

Heb jij een kunstwerk dat je via de galerie van Studio Stekt een podium wilt bieden of heb je een idee voor een kunstwerk/voorstelling/tentoonstelling waarbij je dramaturgische en/of productionele begeleiding wilt? Stuur dan een bericht naar jessie@stekt.eu met een heldere introductie van jezelf en een beschrijving van je kunstwerk of idee en dan spreken we af om de mogelijkheden te onderzoeken.